BOEKHOUDING


Ik zorg voor een accurate verwerking van uw boekhouding met een overeenkomst van opdracht waarvan de duur en aantal taken afhankelijk zijn van het project dat u beoogd. Ik ga met deze overeenkomst eerst kijken naar uw expertise, uw aspecten, de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen en als klap op de vuurpijl welke doelen u wilt bereiken. Tot slot draait het om de investeringen die u maakt, heeft gemaakt en wil maken. Wat kunt u van mij verwachten? Bereid u zich voor op een vliegende start bij Mastaba. Daarmee is uw onderneming in enkele stappen weer klaar voor de boekhoudkundige verwerking van uw onderneming. In hoofdlijnen bent u op deze pagina goed terecht voor een administratiekantoor en belastingadvies binnen de mkb sector. Dus bent u een zzp'er, eenmanszaak of firma met personeel, een commanditaire vennootschap of besloten vennootschap met tot 150 medewerkers? Dan valt u binnen deze sector en binnen het bedrijf administratieve pakket dat is geboden bij Mastaba. Het kan zijn dat u, als leidinggevende van uw onderneming het simpel weg te druk heeft om de boekhouding zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren, vanwege de expertise waarop u zichzelf dagelijks stort. Het kan ook voorkomen dat u uw eigen expertise heeft en nog maar een beginner bent met de boekhouding. Het mag niet uitmaken wat voor expertise u zelf heeft. Als u daar eenmaal mee verdient, dan heeft u per definitie een inkomsten en uitgave patroon, waaruit resultaten voortvloeien. Deze wil ik voor u volgens directe tijdlijn overzichtelijk maken. U blijft aan de leiding van uw eigen expertise en bedrijf. Ik doe de bedrijfsadministratie. Mijn initiële focus binnen de boekhouding is het overnemen van uw operationele werkvolume en de correspondentie met uw stakeholders die daarbij horen (debiteuren, crediteuren, belastingdienst). Afhankelijk van de economische structuur binnen uw onderneming overleg ik met u de nodige boekhoudkundige werkprocessen omtrent het financieel gedeelte van uw onderneming. Als extra oogpunt zie ik erop toe hoe deze werkprocessen in stand zullen blijven en hoe ze efficiënter te maken. De centrale vraag als u de aandacht besteed aan deze boekhoudkundige werkprocessen is: heeft u de nodige financiën om te kunnen doen wat u gepland heeft, wat uw klant vraagt of om de structuur van uw onderneming aan te passen? In directe lijn kunt u hierover blijven communiceren met Mastaba en vanwege de boekhoudkundige software dat Exact Online bied kunt u dit ook zelf inzien door daar expliciet toegang voor te vragen. Wat ik u per einde van de maand en aan het einde van het jaar aan overzicht bied zijn de maand- en jaarafsluitingen met de daarbij behorende rapportages dat u over de voortgang van uw eigen bedrijfsprocessen zo via de boekhouding snel weer bent bijgepraat naar aanleiding van de afgelopen periode.

Belastingadvies


Tijdens de boekhouding stemt de norm bij Mastaba vanzelf overeen met de aspecten omtrent belastingen zoals de eisen zijn gesteld bij de belastingdienst. Uit deze norm vloeit informatie dat belangrijk is voor de belastingdienst om een indicatie te krijgen op welke inkomsten of bestedingsaspecten een heffing te maken. Er is echter een verschil tussen aangiftes en heffingen. De aangiftes worden proactief gedaan door Mastaba als u voor deze optie kiest. Er zijn verschillende type belastingen om mee te beginnen namelijk omzetbelasting, de inkomsten of loonbelasting, de winst of vennootschapsbelastingen, onroerende zaken belastingen, waterschap belastingen, gemeentelijke belastingen en wegenbelastingen. Afhankelijk van het samenstel van uw onderneming, inkomstenpatroon of bestedingselementen die in uw specifieke situatie meespelen krijgt u te maken met belastingheffingen. Deze heffingen zijn alvorens de aanslag van de belastingdienst wordt ontvangen al te pijlen doordat er zonder meer kan worden gecorrespondeerd met het beleid van de belastingdienst zoals deze vele middelen daartoe ter beschikking heeft gesteld. Het is bovendien erg fijn om van tevoren te weten wat u aan het einde van ieder jaar of opgedeeld in meerdere periodes aan belastingen moet betalen. Als u dit sterker nog vooruit weet te plannen staat de belastingdienst u minder in de weg als een incidentele schade verwekkende kostenpost. Hoe beter u dit inschat, hoe meer voordelen u voor de boeg heeft zoals de teruggaven die de belastingdienst doet, of de werk kosten regeling als tegemoetkoming voor uw bestedingsruimte, wanneer u de correspondentie met hen juist leert voeren. Hoe meer teruggaven en tegemoetkomingen u in petto heeft, hoe meer ruimte u creëert voor uw eigen bestedingen of doelen. Wat uiteindelijk de kern van het belastingadvies vormt is de vraag: wat heeft u te besteden en waaraan wilt u het besteden? Neemt u daarin de belastingaspecten mee om u informatie te geven wat er daarop allemaal aan heffingen nodig zijn van de belastingdienst, kunt u heel uw planning met wat u te besteden heeft en waaraan, daarop aanpassen. Zo zet u in elk geval het advies in gang wanneer u ervoor kiest de aangiftes te laten doen door Mastaba of als u afzonderlijk brandende vragen heeft over de voortgang van uw investeringen.

Werkkapitaalmanagement


U heeft een expertise en daarmee bent u van plan, of heeft u reeds besloten een onderneming mee te starten. Het begint allemaal bij uw investeringssom. U wilt aan de hand van uw eigen expertise en de waarde die u daaraan hecht, al van tevoren weten hoeveel bestedingsruimte deze investeringssom u biedt om de gestelde werkprocessen van uw expertise in gang te zetten zodat u kunt voldoen aan de eisen die uw klant stelt aan uw expertise. Voorts wilt u weten wat de voortgang van uw werkprocessen opbrengt en of u hiermee al uw investeringssom kunt terugverdienen. Is dit alles netjes in kaart gelegd dan krijgt u pas een indicatie van hoe rendabel uw investering kan zijn. Ook al is niet alles zo snel nog terugverdiend, daarmee treft u Mastaba al in dit medium dat heet werkkapitaalmanagement. Deze specifieke dienst strekt zich van kort, naar middel, naar langtermijn perspectieven. Wat neemt u uiteindelijk mee in uw investeringssom? Zijn dat duurzame productiemiddelen of meteen een voorraad aan grondstoffen of goederen waarmee u een tijdje vooruit kunt met produceren en/of het door verkopen van ze? Afhankelijk van deze vraagstelling krijgt de duur van het perspectief waarover Mastaba zich buigt vorm. Uit de boekhouding vloeit informatie die de koers van deze investering inzichtelijk maakt. Het is aannemelijk dat u zelf liquide middelen ter beschikking stelt om een geldbuffer te hebben. Deze buffer resulteert zich in een geldstroom (cashflow) of te wel werkkapitaal. Deze geldstroom of werkkapitaal neemt Mastaba voor u in zicht vanaf het investeringsmoment tot aan het einde of de omslagfase van dit investeringsproject. Een langtermijn project heeft niet gegarandeerd een einde of omslagfase in zicht, omdat in de toekomst vanaf macroniveau de invloed op uw afzet er totaal anders uit kan zien. Dus bij benadering heeft u alsnog op lang termijn een beraming gesteld met uw geldstroom of werkkapitaal en wordt de naleving ervan gecontroleerd door Mastaba. Deze module betreft dus pure controlling en valt in een andere categorie van dienst dan de bedrijfsadministratie. Wat ook wordt meegetrokken in deze dienst is of u wel buffer genoeg heeft, gaandeweg het project dat u gesteld heeft met uw investering, om al uw uitgaven of schuldeisers op tijd te betalen (bijvoorbeeld uw medewerkers). Let heel goed op het verschil tussen de investeringssom en de liquide middelen die u daarin meeneemt. Daarom wordt vanuit dit optiek de financiering van uw investering en geldbuffer gezamenlijk in acht genomen. Mastaba zal in directe lijn hierover met u blijven communiceren als u voor deze optie kiest.


Digitalisering

Al de bovengenoemde diensten gebeuren in digitale vorm en in een digitale werkomgeving. Via het boekhoudpakket Exact Online. Al de bovengenoemde processen zijn door Mastaba speciaal uitgeschreven en aangepast op de werkomgeving binnen Exact Online. Dat is niet alleen de dienst die u erbij krijgt, maar ook meteen de innovatie dat zich onderscheid van administratieve kantoren die daarvoor hele ruimtes of panden ter beschikking hebben gesteld. Er is alle digitale ruimte die er nodig is voor de opslag van uw documentatie. U loopt eerder tegen beperkingen in bedrijfsruimtes als het om documentatie archiveren gaat dan wanneer u deze digitaliseert in een digitale werkomgeving. De belastingdienst accepteert tegenwoordig namelijk ook digitale documentatie die u achter handen moet houden voor inspectie doeleinden. Zolang u alles in pdf-formaat aanlevert. De middelen die Exact Online voor het digitaliseren van uw documentatie ter beschikking heeft gesteld zijn de "mobiele app" waarmee u met een klik van een foto op uw smartphone een scan kunt maken van uw documenten en ze zo digitaal kunt insturen naar Mastaba ter verwerking van de boekhouding. Heeft u trouwens binnen uw eigen bedrijfsprocessen een procuratie systeem waarmee afdelingshoofden goedkeuringen moeten geven over bijvoorbeeld facturen? Net als eerder vermeld kunt u ook zo fiatteren via de mobiele app van Exact Online zoals u in de naastgelegen foto ziet. Het levert u alleen maar meer voordelen op d.m.v. dit voorbeeld: als voor de te betalen facturen u op een ouderwetse manier, fysiek langs alle afdelingshoofden moet om een goedkeuringsverzoek te doen voor een krabbel of handtekening op de gewenste (bundel) documenten binnen uw industrieel complex.