Is dit een piramide spel?

Nee, het concept van piramide spel heeft uiteraard een slechte naam. Waar het bij dit kantoor om gaat is echt waar u in gelooft. Wilt u uw bedrijf opzetten, uitbreiden of puur gelukdoelen vaststellen dan kunt u in ieder geval de hulp van Mastaba inschakelen om door middel van de bedrijfsadministratie alle handen bij te leggen om uw bedrijfsinformatie in vervulling te brengen. Hoewel het omgekeerde zich nog altijd intern in uw onderneming kan voordoen, zal Mastaba door te goeder trouw te zijn opheldering creëren en dat bestedingsruimte overzichtelijk maken. Tussen deze twee belangen zal Mastaba voor u opereren. U krijgt hiermee qualiteit en het spel eerder in zicht.


Op welke plek bent u te bereiken?

Er is in eerste instantie geen contactadres waar Mastaba is gevestigd. Mocht het nodig zijn om in persoon het wel en wee over uw zaak met u door te nemen, dan zijn daar wel genoeg veilige en geschikte faciliteiten voor, die op dat gebied een goed alternatief bieden. In goed overleg komen we dan op een van de desgewenste plekken bijeen. Mastaba regelt plek. Voorts loopt de correspondentie nog altijd door e-mail, apps en telefonisch.


Op welke plek gebeurt uw bedrijfsproces?

Het bedrijfsproces gebeurt digitaal via Exact Online. Dit mag worden gezien als een compleet virtuele werkomgeving waar natuurlijk echte informatie doorheen moet. Het enige dat u nodig heeft voor toegang is een web portaal die u alweer kunt openen via de computer, tablet of smartphone. Deze toegang kan worden gezien als aangevulde realiteit , want daar zijn dan uw virtuele financiële bedrijfsgegevens voor u terwijl u vrijer kan bewegen op uw eigen werkvloer. Dankzij pdf-documentatie. Dus wilt u zien wat de financiële toestand is van uw onderneming wanneer u zich erover wilt bekommeren wanneer u daarin rondkijkt? Vraag dan naar de optie voor inzage in Exact. U kunt natuurlijk nog altijd kiezen om liefst alleen in directe lijn te communiceren met Mastaba, zonder inzage in Exact.


Is uw bedrijfsproces zo veilig?

Exact online is toegewezen als geschikte partner om dagelijks het beheer te voeren over de veiligheid van de digitale werkplek en werkproces. Niet alleen de bedrijfsinformatie van Mastaba, maar ook dat van u zal niet zomaar op een dag door internetcriminelen worden bestookt of dat het kan worden beschadigd zonder dat Exact daarvan op de hoogte is of daarvoor verantwoordelijk is. Ook wat Mastaba aangaat is uw veiligheid optimaal door jarenlange ervaring met digitale documentatie te archiveren.


Bent u wel "aanwezig"?

Ja, de aanwezigheid loopt nog wel volgens de normen van kantooruren. Dus volgens deze normen zal de correspondentie lopen via telefoon, e-mail of app. Hetgeen waar wij toch altijd op moeten letten is 1 á 2 keer per jaar op vakantie kunnen gaan en hierover tijdig te informeren. U zult daarom tijdig worden ingelicht over het vervolg van uw bedrijfsadministratie in de tussen gelegen periode. Met de expert binnen Mastaba als Nederlands ingezetene is er ook voor Nederland gekozen voor de bedrijfsvoering. Mocht er toch op andere gedachten worden gestuit dan zult u hierover ook tijdig worden geïnformeerd. Een goede mix van geduld en positiviteit zorgen dat de aanwezigheid ook blijvend is. Businessreizen zijn nog wel essentieel, hoewel deze nog altijd afhankelijk van de bezetting zullen lopen. Ook daar zult u niet van opkijken als het motto is om onszelf te verbeteren.


Aan welke criteria moet ik voldoen om een beroep te doen op uw dienst?

De criteria zijn heel simpel. ZZPers van elk type of soort, ondernemingen met personeel tot een omvang van een VF, BV of CV met maximaal 150 medewerkers. Heeft u een carrière als sporter of artiest? Dan valt u ook onder het categorie ZZPer of ondernemer met personeel. U draagt uw administratie in zijn geheel of gedeeltelijk af. U bent bevoegd om in Nederland te ondernemen met geldige bewijzen (Paspoort, KVK-nummer en btw-nummer).


Hoe lang bestaat Mastaba al?

In toegewijde zin al sinds de eerste tijdnotatie. In volharde zin is Mastaba sinds de 3 e van Augustus 2020 officieel open voor publiek.